GDPR INTEGRITETSPOLICY - GOLVPARTNER AB I GÖTEBORG AB

Den här integritetspolicy beskriver hur vi på Golvpartner i Göteborg AB samlar in, använder, lämnar ut och lagrar dina personuppgifter. 


Integritetspolicyn gäller då Golvpartner tillhandahåller tjänster och i övrig kontakt med Golvpartner.

Integritetspolicyn i sin helhet (pdf)